May 08, 2023

Прийомна сімʼя та Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ)

Прийомні батьки — подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання від 1 до 4 прийомних дітей.  (гл. 201 Сімейного кодексу України).

Батьки-вихователі — подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання від 5 до 10 дітей, враховуючи біологічних (гл. 202 Сімейного кодексу України).

 Суть послуги:

Прийомні батьки\батьки-вихователі приймають прийомних дітей на довготривале перебування. Батьки забезпечують всі необхідні для благополучного розвитку умови виховання та опіки. Батьки вважаються законними представниками дитини, проте, за дитиною залишається, статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, пільги та квоти, відповідні  до статусу, прізвище та право на спадок від біологічної сімʼї, на відміну від усиновлення. 

Терміни перебування дітей

Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку або до закінчення НЗ. Прийомні діти з інвалідністю можуть виховуватися в прийомній сімʼї до 23 років. 

Оплата

Держава щомісячно виділяє 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину, а на дитину з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімумів. Прийомні батьки отримують грошове забезпечення у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожну прийомну дитину.

Вимоги:

 • Допенсійний вік;
 • Відповідні санітарно-побутові  умови та житлова площа (у випадку ДБСТ сімʼї надається житло);
 • Дохід не менший прожиткового мінімуму;
 • Прийомними вихователем НЕ можуть бути наступні категорії, описані в статті 212 Сімейного кодексу України;


Кандидат у прийомні батьки чи батьки-вихователі подає до соціального закладу за місцем проживання такі документи:

 1. заяву в письмовій або електронній (для м. Львів) формі; 
 2. копію паспорта громадянина України; 
 3. копію трудової книжки (у разі наявності); 
 4. висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатками 4 і 5
 5. довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі; 
 6. копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (договір оренди складену не менше, ніж на рік); 
 7. письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити. 

You are interested in family care?

Send us your questions by filling out our questionnarie

form for carring child